آسیب های سدیم هیدروکسید

help

آسیب های سدیم هیدروکسید

تا به حال آیا به این فکر کرده اید که آسیب های سدیم هیدروکسید چیست ؟

از آن جایی که سدیم هیدروکسید در صنایع زیادی از جمله صنایع غذایی ، شیر ، کنسرو سازی ، قند ، نفت ، گاز ، کاغغذسازی، چرم و نساجی و … کاربرد دارد ،

لذا آشنا بودن با خطرات و آسیب های  سدیم هیدروکسید ناشی از استفاده نادرست سدیم هیدروکسید امری ضروری است .

در قسمت زیر تعدادی از آسیب های سدیم هیدروکسید را بررسی میکینیم :

سود پرک به هیچ عنوان نباید از راه دهان وارد بدن شود ، چون در صورت ورد به سیستم تنفسی آسیب جدی وارد مینماید.

اگر این بلعیده شدن با سوختگی نیز همراه باشد ، شدت ا سیب جدی تر میشود .

واکنش سود پرک

سود پرک در صورت واکنش دادن با فلزات ممکن است هیدروژن تولید کند واگر در محیط اکسیژن وجود داشته باشد

موجب آتش سوزی میشود و استنشاق سود پرک ممکن است ایجاد مشکلات تنفسی کند .

عوارض استنشاق سود پرک

اسهال و استفراغ ، تب ، آبریزش بینی ، تب و درد گلو، مشکلات شدید تنفسی ، افت فشار عوارضی هستند که ممکن است بعد از قرار گرفتن در معرض دیم هیدروکسید در فرد بروز نمایند .

ویژگی های سود پرک

خورندگی این ماده شیمیایی به گونه ای است که میتواند پوست بدن و در موارد حادتر سطح های رنگ شده و چوبی را نیز تحت تاثیر قرار دهد .

این ماده ،  در حالت عادی آتش نمیگیرد، اما برای احتیاط بیشتر باید از قرار دادن مواد محترقه در مجاورات آن جدا خوداری نمود .

از نشت گاز حاصل از سود پرک در محیط های بسته باید جدا خودداری نمود، در غیر این صورتممک

آسیب های سدیم هیدروکسید

کاستیبک سودا

ن است باعث بسته شدن راه تنفسی افراد شود .

مطالب پیشنهادی زیرا از دست ندهید

 

 

 

دسته بندی مواد شیمیایی

ضرورت استفاده از مواد شیمیایی

فروش مواد شیمیایی 

close
Start typing to see products you are looking for.

Sign in

close

دوازده − شش =

Scroll To Top