آنالیز سودپرک

توضیحات

آنالیز سود پرک ، سود پرک برند آراکس شیمی دارای کیفیت بی نظیر ، مطابق با آنالیز شیمیایی زیر و فاقد هرگونه ناخالصی میباشد. این ماده شیمیایی سفید رنگ و به شکل پرک شده با فرمول شیمیایی NaOH می باشد.

سدیم هیدروکسید ( کاستیک سودا یا سود سوزآور )  با دمای ذوب ۱۳۹۰درجه سانتی‌گراد و چگالی ۲٬۱۳ می‌باشد. این ماده، رطوبت هوا را به آسانی جذب میکند ، به همین دلیل هنگام حمل و نقل، باید تحت پوشش‌های حفاظتی لازم قرار گیرد.
این ترکیب، در تماس با پوست، دارای اثر خورندگی است و هنگام استفاده باید مورد توجه قرار گیرد. آبپوشهای آن شناخته شده‌اند و محلول قلیایی قوی در آب پدید می‌آورد، یعنی در آب بطور کامل به یون‌های تشکیل دهنده‌اش تفکیک می‌شود.

نتایج
بررسی بررسی بررسی بررسی
شیمی‌تر آهن 0.003 Fe%
شیمی‌تر پتاسیم 0.066 K2O%
شیمی‌تر نیکل 0.003 Ni%
شیمی‌تر منیزیم Nd Mg%
شیمی‌تر خلوص 98+1 خلوص%