اثر سود پرک بر سلامت

HEALTH

اثر سود پرک بر سلامت

اثر سود پرک بر سلامت:

      خطرات عمده بهداشتی در ارتباط با استنشاق هیدروکسید سدیم – سود پرک چیست؟

      در صورت تماس پوست با محلولهای هیدروکسید سدیم – سود پرک چه اتفاقی رخ می دهد؟

      آیا محلول هیدروکسید سدیم – سود پرک  می تواند به چشم انسان آسیب برساند؟

       اگر محلول هیدروکسید سدیم – سود پرک به طور تصادفی بلعیده شود چه اتفاقی رخ می دهد (وارد دستگاه گوارش شود)؟

      اثرات مواجهه طولانی مدت با محلول هیدروکسید سدیم بر سلامتی چیست؟

      آیا محلول هیدروکسید سدیم – سود پرک  عامل بروز سرطان می باشند؟

      آیا محلول هیدروکسید سدیم – سود پرک باعث بروز مشکلاتی در دستگاه تولید مثل انسان
می شود؟

      آیا محلول هیدروکسید سدیم – سود پرک باعث تاثیر روی جنین یا نوزاد متولد نشده می شود؟

      آیا محلول هیدروکسید سدیم – سود پرک به همراه دیگر مواد با وضعیت سینرژیک (همکاری) عمل می کند.
اثرات آن بیشتر از زمانی خواهدشد که در معرض هر ماده شیمیایی به تنهایی قرار بگیرید؟

      آیا بدن انسان پتانسیل ذخیره یا تجمع هیدروکسید سدیم – سود پرک را دارا می باشد؟

خطرات عمده بهداشتی در ارتباط با استنشاق هیدروکسید سدیم – سود پرک چیست؟

مواجهه با هیدروکسید سدیم – سود پرک به آسانی از طریق بخار و تماس استنشاقی رخ نمی دهد بلکه تنها و به احتمال زیاد از طریق ائرسل اتفاق می افتد.
سه مورد گزارش نشان می دهد که ائرسلهای هیدروکسید سدیم – سود پرک ممکن است
موجب تحریک شدید دستگاه تنفسی شود. در یک مورد، منجر به صدمه دائمی ریه شده است. ائرسل هیدروکسید سدیم با توجه به طبیعت خورنده آن، می تواند باعث ادم ریوی شود.

(آسیب شدید ریوی تهدید کننده حیات) کارگری که در یک فضای محدود در معرض میست داغ هیدروکسید سدیم – سود پرک قرار داشته است
تنگی قفسه سینه، تنگی نفس (تنفس مشکل) و سرفه را  در هر بار مواجهه تجربه کرده است.
این علائم پس از توقف مواجهه برطرف می شود.
بیماری انسدادی غیر قابل برگشت ریوی زمانی رخ می دهد که فرد حدود 5 لیتر از محلول 5 ٪ هیدروکسید سدیم را با قلم مو در یک اتاق کوچک با تهویه بسیار محدود استفاده نماید.
استنشاق ائرسل های ناشی از پاشیدن آب روی گلوله های هیدروکسید سدیم توسط یک مرد منجر به آسیب شدید ریوی گردید.

 در صورت تماس پوست با محلول هیدروکسید سدیم – سود پرک چه اتفاقی رخ می دهد؟

هیدروکسید سدیم – سود پرک بسیار خورنده است و قادر به ایجاد سوختگی شدید با زخم های عمیق و اسکار دائمی است.
این ماده می تواند به لایه های عمیق تر پوست نفوذ کرده و تا زمان رفع کامل آن به خوردگی ادامه خواهد داد.
شدت صدمه به غلظت محلول و مدت زمان تماس بستگی دارد.

سوختگی ممکن است در لحضات اولیه دردناک نباشد؛
شروع درد ممکن است چند دقیقه یا چند ساعت به تأخیر بیفتد.
مطالعات متعدد انسانی و گزارشات موردی اثرات خورنده هیدروکسید سدیم را تشریح می نماید. به کار بردن یک محلول 4 درصد از هیدروکسید سدیم، به مدت  15 تا 180 دقیقه روی  بازوی داوطلب، باعث آسیب شد که از تخریب سلولهای لایه سخت خارجی پوست در عرض 15 دقیقه شروع و به نابودی کامل تمام لایه های پوست به مدت 60 دقیقه انجامید.
محلولهایی که در حد 12/0٪ ضعیف شده باشند میتواند به سلامت پوست در عرض یک ساعت آسیب برساند.
هیدروکسید سدیم مو را در خود حل نموده و باعث طاسی برگشت پذیر می گردد.
هر گاه محلول غلیظ آن(pH = 13.5) روی سر کارگر چکیده شود و درمان برای چندین ساعت
به تعویق بیفتد، سوختگی پوست سر رخ می دهد.

آیا محلول هیدروکسید سدیم – سود پرک می تواند به چشم انسان آسیب برساند؟

هیدروکسید سدیم – سود پرک بسیار خورنده است. شدت آسیب با غلظت محلول،
مدت زمان مواجهه، و سرعت نفوذ در چشم، افزایش می یابد.
آسیب می تواند از تحریک شدید و اسکار خفیف شروع و تا تاول زدن، از هم گسیختگی، زخم، اسکارهای شدید و تیرگی متغیر باشد.
اگر این شرایط ادامه پیدا کند روی بینایی فرد از طریق ابتلای فرد به گلوکوم و کاتاراکت نیز ممکن است تاثیر بگذارد.
در موارد شدید، زخم پیش رونده و تیرگی بافت چشم ممکن است منجر به کوری دائمی گردد.

اگر محلول هیدروکسید سدیم – سود پرک به طور تصادفی بلعیده شود چه اتفاقی رخ می دهد. (وارد دستگاه گوارش شود)؟

هیچ گزارشی مبنی بر خورده شدن هیدروکسید سدیم – سود پرک توسط کارگران کارخانجات وجود ندارد.
بلع غیر شغلی آن می تواند سوختگی های خورنده شدید در بافت مری ایجاد نموده که در برخی از موارد تا تنگی آن نیز پیشرفت می کند.
در صورت گرفتار شدن به درد شدید، سوختگی دهان، گلو و مری؛ استفراغ، اسهال، غش کردن و مرگ احتمالی باید مصرف خوراکی رخ داده باشد.

اثرات مواجهه طولانی مدت با محلول هیدروکسید سدیم –  بر سلامتی چیست؟

پوست : به علت ماهیت خورنده آن، انتظار می رود تماس مکرر یا طولانی مدت باعث خشک شدن ، ترک خوردگی و التهاب پوست می گردد.(درماتیت)

استنشاق : کارگری که به مدت 2 ساعت در روز، بیش از 20 سال در تماس با میست حاصل
از جوشیدن محلول هیدروکسید سدیم در 2 ظرف بزرگ داخل یک اتاق کوچک با تهویه
ناکافی باشد، مبتلا به بیماری انسدادی شدید راههای هوایی می شود.
می توان نتیجه گرفت که مواجهه گسترده و طولانی مدت باعث تحریک و سوختگی دستگاه تنفسی شده و در نهایت به بیماری منجر می شود.
در آثار مولفین هنوز مواجهه مزمن گزارش نشده، احتمالا تحریک حاد قوی تا کنون باعث شده
به طور طبیعی از مواجهه بیشتر کارگران جلوگیری نماید.
مواجهه واقعی با ائرسلهای هیدروکسید سدیم تا کنون اندازه گیری نشده و مولفین هنوز قطعا شخصی را که بدلیل شرایط ذکر شده دچار آسم  شده باشد مستثنا نکرده اند.

در یک گزارش از کارگرانی که دست کم به مدت 16 ماه در معرض ائرسل هیدروکسید سدیم قرار داشتند
بدلیل وجود حلال است و دارد با غلظت خیلی زیاد همچنین بخارات دیگر حلالها و سایر مواد شیمیایی عاجز و سر در گم شده بودند.

هیچ رابطه معنی داری بین افزایش مرگ و میر با مدت زمان (تا 30 سال) یا شدت مواجهه
(5/0 تا 5/1 mg/m3) 291) نفر از کارگرانی که، حین تولید ورقه یا دانه از هیدروکسید سدیم
غلیظ پساب سلولهای کلر، در تماس باگرد و غبار هیدروکسید سدیم بودند یافت نشد.
محدودیت این مطالعه انجام آن در یک جامعه کوچک بود.

آیا محلول هیدروکسید سدیم – سود پرک عامل بروز سرطان می باشند؟

هیدروکسید سدیم – سود پرک به عنوان علت بروز سرطان مری در افرادی که آن را بلعیده اند مطرح می باشد. سرطان ممکن است 12-42 سال پس از واقعه بلعیدن آن توسعه پیدا کند.
اینگونه سرطان ها در قسمتهایی که دچار سوختگی شدید ناشی از حرارت شده اند نیز مشاهده شده است.
تخریب بافتی و تشکیل اسکار این سرطان ممکن است از عوارض ناشی از هیدروکسید سدیم – سود پرک به تنهایی شدیدتر باشد.

در یک مطالعه با کنترل موردی بین بروز سرطان کلیه و سابقه اشتغال در منطقه نگهداری و تعمیر سلولهای تولید کلر رابطه معنی داری گزارش شده است.
در این شغل مواجهه عمده با آزبست و هیدروکسید سدیم فرض شده بود.
ارتباط بین ابتلا به سرطان کلیه و مواجهه با هیدروکسید سدیم برقرار شد.
این مطالعه توسط عواملی مانند تعداد کم کارگران در معرض، مواجهات با مواد متعدد،
تکیه بر سابقه کار در حالی که به حد کفایت  قابل اعتماد نبوده، محدود است.

آیا محلول هیدروکسید سدیم – سود پرک باعث بروز مشکلاتی در دستگاه تولید مثل انسان
می شود؟
اطلاعاتی در انسانها و یا حیوانات وجود ندارد.

آیا محلول هیدروکسید سدیم – سود پرک باعث تاثیر روی جنین یا نوزاد متولد نشده می شود؟

اطلاعاتی در انسانها و یا حیوانات وجود ندارد.

آیا محلول هیدروکسید سدیم – سود پرک به همراه دیگر مواد با وضعیت سینرژیک (همکاری) عمل می کند.
(اثرات آن بیشتر از زمانی خواهد شد که در معرض هر ماده شیمیایی به تنهایی قرار بگیرید؟)

اطلاعاتی موجود نیست.

آیا بدن انسان پتانسیل ذخیره یا تجمع هیدروکسید سدیم را دارا می باشد؟

خاصیت تجمعی ندارد.

close
Start typing to see products you are looking for.

Sign in

close

18 − 5 =

Scroll To Top