بازار سود پرک

قیمت سود پرک

بررسي بازار سود پرک ، سود سوز آور

بازار سود پرک ، NaOH کاستیک سودا

بازار سود پرک : سود پرک کاستيکsoda caustic يا سود سوز آوز که در متون قديم به نمک قليا نيز معروف است ترکيب شيميايي با فرمول NaOH مي باشد.

توليد جهاني اين ماده در سال 1998 برابر 45 ميليون تن در جهان بوده  است

و هم اکنون به بيش از 50 ميليون تن رسيده است.

سود پرک کاستيک خالص ماده اي سفيد رنگ و جامد است که به صورت گرانوله و يا پرک وجود دارد اين ماده به شدت جاذب رطوبت است.

ویژگی های سود پرک

سود پرک از هوا رطوبت را جذب کرده و به صورت خمیر در می آید .

در آب به سرعت حل مي شود و گرماي زيادي از هيدراتاسيون آن در آب توليد مي شود .

همچنين سود پرک در متانول و اتانول نيز قابل حل است.

از نظر شيميايي يک ماده يوني کامل است.

به سرعت و شدت با اسيد ها ترکيب شده و نمکهاي عموما محلول در آب توليد مي کند.

واکنشهاي ترکيب به شدت گرما زا است.

H2) + aq(NaCl) → aq(HCl)+ aq(NaOH O با گازهاي اسيدي واکنش نسبتا کامل داشته و آنها را از محيط جذب مي کند.

با فلزات آمفوتر واکنش مي کند و گاز هيدورژن توليد مي کند. 2Na3)+g(3H2)→aq(6NaOH)+s (2Al (aq(AlO3.

سود داراي کاربرد هاي بسيار گسترده در صنعت مي باشد.

که عمده ترين مصرف آن در توليد آلومينیوم می باشد .

بر اساس فرايند توليد باير ميباشد همچنين در صنايع شوينده و براي توليد صابونها و نيز در کاغذ سازي و صنايع نساجي کاربرد گسترده دارد.

هم چنین سود پرک کاستيک کاربرد بسيار زياد در صنايع نفت و گاز و به عنوان خوراک در واحد هاي پتروشيمي و در سنتز ساير مواد شیمیایی دارد.

توليد جهاني کاستیک سودا

توليد جهاني سود پرک حدود 50 ميليون تن مي باشد .

که در اين ميان آمريکاي شمالي و شرق آسيا مهمترين مراکز توليد مي باشند و توليد هرکدام حدود 14 ميليون تن است.

شرکت Chemical Dow Company با توليد 7/3 ميليون تن سود پرک در سال بزرگترين توليد کننده جهان مي باشد .

و  بعد شرکتهاي Olin,PPG,Oxychem نيز از توليد کنندگان بزرگ سود پرک در دنيا مي باشند . همه اين شرکتها از روش توليد process chloralkali استفاده مي کنند.

توليد داخلي کاستیک سودا

بر اساس آمار رسمی اعالم شده از سوي وزارت صنايع و معادن تعداد 10 شرکت و واحد توليدي فعال در زمينه توليد سود مايع در کشور وجود دارد .

مجموع توليد اسمی اين واحد ها بر اساس پروانه بهره برداري 279 هزار تن در سال مي باشد .

که سهم پتروشيمي بندر امام بيش از 80 درصد تولید داخلي است.بازار سود پرک

 

close
Start typing to see products you are looking for.

Sign in

close

4 × 1 =

Scroll To Top