تماس با آراکس شیمی

اطلاعات تماس

واحد بازرگانی:09122444101

واحد صادرات: 09129301051

09129301052

واحد داخلی:09129301057

09129301058

تلفن دفتر فروش: 18 الی 02136442712

ایمیل: info@araxchemi.com

فرم تماس

نام*

ایمیل*

تلفن

موضوع*

پیام