حمل و نقل موادشیمیایی

حمل و نقل موادشیمیایی

حمل و نقل موادشیمیایی

حمل و نقل موادشیمیایی : روند رو به رشد توسعه تکنولوژی استفاده از فرآیندهای تولیدی مختلف و به تبع آن مواد اولیه گوناگون را ایجاب می‏ نماید.
از آنجا که بیشتر مواد مورد استفاده در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته دارای ماهیت
خطرناک (قابل اشتعال، قابل انفجار، سمی، رادیواکتیو، اکسید کننده و … ) هستند،
ذخیره‏ سازی، حمل و نقل و استفاده از این مواد نیاز به برنامه‏ ریزی ویژه دارد.

در این بین، حمل و نقل مواد خطرناک به ‏لحاظ شرایط خاص، از اهمیت بسزایی برخوردار است  تماس نزدیک‏تر و بیشتر با جامعه و مردم، تاثیرات زیست‏ محیطی مشهودتر، دوری از تاسیسات
شرکت و عدم دسترسی به تجهیزات و امکانات موجود برای مواجهه با حوادث احتمالی از جمله
شرایطی هستند که برنامه‏ یزی و به عبارت بهتر مدیریت حمل و نقل موادشیمیایی را اهمیتی دو چندان بخشیده است.

مقررات و آئین نامه های حمل و نقل موادشیمیایی خطرناک

در این مقررات پنج محور اصلی عبارتند از :

شناسایی و طبقه‌بندی کالاها
برچسب‌ها و علائم ایمنی
وظایف و مسئولیت‌های افراد و واحد‌های درگیر (صاحب کالا، فرستنده کالا، پرسنل واحدهای اجرایی مرتبط با حمل کالا و …)
مستندات و مدارک حمل کالاهای خطرناک
راهنمای اقدامات فوری برای شرایط اضطراری و بحرانی

تعریف کالای خطرناک
عبارتند از مواد یا محصولاتی که در زمان جابجایی، عملیات بارگیری یا تخلیه و نگهداری ممکن است
باعث انفجار، آتش‌سوزی،‌ خرابی تجهیزات فنی و سایر کالاها و نیز مرگ، مسمویت، آسیب، سوختگی، تشعشع و یا بیماری انسان یا حیوان گردد.

صدور بارنامه برای کالاهای خطرناک
بارنامه مدرک قرارداد حمل است که متصدی در قبال دریافت کرایه حمل صادر می‌کند
و بر اساس آن تعهد حمل کالا را از نقطه‌ای به نقطه دیگر می‌پذیرد.

موارد مندرج در اظهارنامه و بارنامه

برای حمل و نقل موادشیمیایی بار فرستنده باید تقاضای حمل‌بار (اظهارنامه) را که حاوی اطلاعات زیر باشد
امضا نموده و تسلیم ایستگاه یا انبار مبدا کند:

تاریخ تقاضا
نام کامل و نشانی فرستنده
نام کامل و نشانی گیرنده
مبدا، مقصد
نوع و مشخصات جنس
وزن حقیقی جنس
تعداد و علامت بسته‌ها

نوع بسته‌بندی و سایر مشخصاتی که در برگ تقاضای حمل‌بار (اظهارنامه) ذکر می‌شود.

علاوه بر آن برای حمل و نقل کالاهای خطرناک فرستنده موظف است موارد زیر را نیز در بارنامه یا اظهارنامه (بر حسب مورد) ذکر و مدارک مورد نیاز زیر را ارائه کند:

نام دقیق و صحیح محموله (درج عناوینی کلی شیمیایی، مواد دارویی و عناوین تجاری مجاز نمیباشد)
کد UN محموله (شماره چهار رقمی سازمان ملل)
شماره کلاس و زیر کلاس
شماره علامت خطر و برچسب‌ها (روی بسته، واگن یا کانتینر)
قید شماره قراردادهای ویژه (تخصصی) حمل کالاهای خطرناک در صورت موجود بودن
در صورت بارگیری مشترک مجاز،‌ وزن هر بار به تفکیک با مشخصات کامل بیان شود.
درج شماره کارت احتیاطی
درج مهر آرایش قطار و مهر عبارات اضافه در بارنامه
اطلاعات و داده‌های مندرج در جدول شناسایی و عملیات

جدول شناسایی و عملیات شامل مشخصات و خصوصیات کالاهای خطرناک شامل :

UN
شماره NHM
شماره برچسبها و علائم مورد نیاز
کلاس خطر
شماره ردیف در جدول RID
شماره کد خطر
عبارت ستون یازده بارنامه
بسته‌بندی سازمان ملل
نوع مخزن
حائل
عملیات مانوری
عبارات اضافه و … است.

کد UN :

برای شناسایی کالاهای خطرناک یک عدد چهار رقمی به هر کالا اختصاص داده شده است
که این عدد چهار رقمی شماره سازمان ملل یا اصطلاحاً کد (UN) نامیده می‌شود.
در واقع این کد به عنوان کلید رمز برای شناسایی کالاهای خطرناک می‌باشد
زیرا با دانستن این کد می‌توان به اطلاعات زیادی که برای حمل و بسته‌بندی و … مورد نیاز است دست یافت.

کلاس خطر:

این ستون مبین کلاس خطر کالا است و تعلق هر یک از کالاهای خطرناک را به کلاس‌بندی نه گانه نشان می‌دهد.

شماره رده یا ردیف در جدول:

این شماره نمایانگر ردیف ماده مورد نظر در جدول موجود در ضمینه دو SMGS‌ و RID مربوط
به کلاسی است که آن ماده در آن طبقه‌بندی می‌شود که شامل یک بخش عددی (نشان دهنده ردیف
در جدول) و یک بخش حروفی است.
در این ستون از سه حرف a,b,c استفاده شده که میزان خطر ماده را نشان می‌دهند
و عمدتاً حرف (a) مواد داری درجات خطر بالا، حرف (b) مواد خطرناک و حرف (c) مواد دارای
درجات پائین خطر را نشان می‌دهند.

کد خطر:

نشان‌دهنده نوع خطرات کالا می‌باشد زیرا برخی از کالاهای خطرناک ممکن است علاوه بر خطرات
کلاس مربوطه دارای خطر یک یا دو کلاس دیگر نیز باشند.
اعداد این ستون یک رقمی، دو رقمی و حداکثر سه رقمی است.
که اولین رقم نشان دهنده این است که ماده به چه کلاسی تعلق دارد دومین رقم به این معنی است
که خطر بعدی ماده چیست که چنانچه این رقم صفر باشد نشان دهنده این است که آن ماده فقط
خطرات همان کلاس را دارد.

شماره NHM :

سازمان UIC برای شناسایی کلیه کالاها جهت حمل و نقل روان‌تر اقدام به گروه‌بندی کالاها و تعیین
یک شماره چهار رقمی برای هر گروه نموده و با توجه به تقسیم هر گروه به زیرگروههای مختلف دو
عدد و با تقسیم هر زیرگروه به کالاهای مشخص دو عدد دیگر به آن افزوده است به طوریکه هر
کالای مشخصی در این سیستم با یک عدد هشت رقمی شناخته می‌شود.

شماره برچسب:

شماره برچسب و یا علامتی است که باید بر روی بسته‌ها، واگنها و کانتینرها جهت مشخص نمودن نوع محموله آنها الصاق می‌شود.

عبارت ستون ۱۱ بارنامه:

عبارت خلاصه شده‌ای است که مشخص کننده نوع خطر ماده میباشد. که این عبارت می‌بایست در ستون ۱۱ بارنامه برای کالاهای خطرناک درج گردد.

نوع بسته‌بندی استاندارد (I,II,III) برای هر ماده بیان شده است. در صورتیکه بیش از یک گروه
بسته‌بندی برای یک ماده بیان شود بسته‌بندی باید بر اساس معیاربندی خطرات مشخص گردد.
یعنی بسته‌بندی باید بکار رود که برای درجه بالای خطر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

گروه‌ بسته‌بندی I : برای مواد گروه (a)، به شدت خطرناک

گروه بسته‌بندی II : برای مواد گروه (b)، با خطر متوسط

گروه بسته‌بندی III : برای مواد گروه (c)، با خطر کم

معمولاً در علامتگذاری بعد از شماره بسته‌بندی حرفی می‌آید که مبین گروه موادی است
که نوع ساختمان موجود برایشان مجاز است یعنی:

X برای ظروف مورد استفاده برای مواد مربوط به گروههای بسته‌بندی I,II,III

Y برای ظروف مورد استفاده برای مواد مربوط به گروههای بسته‌بندی II,III

Z برای ظروف مورد استفاده برای موار مربوط به گروههای بسته‌بندی III

روش، گونه، نوع و کد بسته‌بندی:

این ستون مشخص کننده نوع و جنس ظروفی است که کالاهای خطرناک بایستی در آن‌ها بسته‌بندی شوند

نوع حمل واگنها و کانتینرهای مجاز:‌

این ستون بیانگر نحوه حمل و نوع وسیله‌ای است که برای حمل و نقل هر یک از کالاهای خطرناک مورد نظر مجاز شمرده شده است.

حمل و نقل موادشیمیایی خطرناک

شرایط بسته‌بندی کالاهای خطرناک

فرستنده موظف است کلیه شرایط و مقررات بسته‌بندی کالاهای خطرناک را مطابق دستورالعملهای
مربوط به هر کلاس از جمله موارد زیر را دقیقا رعایت کند.

بسته‌بندی باید به گونه‌ای باشد که در شرایط طبیعی و عادی حمل مانع خروج محتویات به بیرون
شده و چنان مستحکم باشد که در هنگام حمل شل نشده و فشارهای معمول را تحمل کند.
مواد سازنده ظرف و دریچه‌های آن نباید در معرض تاثیر مضر محتویات بوده و در هنگام تماس
با آن نباید هیچگونه ترکیب خطرناکی بوجود آورد.

در صورتیکه مخازن با مواد خطرناک پر شده باشند باید مقداری فضای خالی در بالای مخزن برای
اثر انبساط مایع در نظر گرفت تا در اثر حرارت در طول حمل و نقل باعث خروج مایع و یا تغییر
شکل مخزن نشود.

حمل و نقل موادشیمیایی

حمل و نقل سود پرک

سود پرک آراکس شیمی در بسته بندی های کاملا اصولی و مطابق استانداردهای جهانی آماده ارائه به بازارهای داخلی و خارجی می باشد.

از جمله مزایای بسته بندی محصولات آراکس شیمی میتوان به موارد زیر اشاره کرد :

غیر قابل نفوذ بودن در برابر آب و رطوبت
آسان بودن حمل و نقل کالا با بسته بندی مناسب و اندازه ی مناسب
حفظ ایمنی و کیفیت محصول در هنگام حمل و نقل و انبار
توضیحات کامل روی بسته بندی محصولات

از جمله مواردی است که شرکت آراکس شیمی در زمینه فوق مورد توجه قرار داده است .

شرکت آراکس شیمی محصولات خود را در اشکال فوق به مشتریان ارائه می دهد :

در کیسه های 25 کیلویی سه لایه لمینت شده
در سطل های فلزی 25 کیلو گرمی با یک لایه پلاستیک در داخل
پالت های 1/5 تنی شیرینگ شده و بسته بندی شده
کیسه جامبو بگ های یک تنی

مشتریان عزیز می توانند برای سفارس و تهیه سود پرک با کارشناسان آراکس شیمی در تماس باشید.

09129301051 واحد صادرات
09129301052

09122444101  واحد بازرگانی
09120850450

02136442712-18 دفتر فروش

info@araxchemi.com

 

 

close
Start typing to see products you are looking for.

Sign in

close

13 − 11 =

Scroll To Top