سدیم هیدروکسید | کاستیک سودا | سود پرک

سدیم هیدروکسید | کاستیک سودا | سود پرک

کاربرد مواد شیمیایی در شوینده ها ( بخش اول )

سدیم هیدروکسید | کاستیک سودا | سود پرک | سود سوزآور چیست؟. امروزه مواد شیمیایی در زندکی بشری کاربرد بسیاری دارد و شاید بیشتر موادی که که استفاده می کننده چه در خانه و چه در محل کار حتی مقدار کمی هم مواد شیمیایی در آن استفاده شده است.

شاید همه بگویند که استفاده از مواد شیمیایی خطرناک  می باشد اما همیشه خطر ناک نیستند و مطمعن باشید که مقدار مصرفی مواد شیمیایی در هر محصولی به مقدار متناسب و مطابق استاندارد است.

همچنین سازمان بهداشت در همه صنایعی که مواد شیمیایی در محصولات خود بکار می برند را کنترل می کنند و حتی بعد از تولید محصول تولیدی را آزمایش و آنالیز می کند .

مصرف کنند گان مواد شیمیایی

از جمله صنایعی که در تولید آن مواد شیمیایی بکار برده می شوند ، مواد شوینده ها ، مواد بهداشتی و آرایشی هستند .

این مطالب را هم از دست ندهید

کاستیک سودا در تلخی زدایی زیتون

سود پرک در تولید صابون

 مواد شیمیایی پر کاربرد  

شوینده ها و سدیم هیدروکسید | کاستیک سودا | سود پرک | سود سوزآور

در این مطلب در مورد مواد شوینده و برخی از موادی تشکیل دهنده ی آن می خواهیم صحبت کنیم.

به طور اساسی مواد شوینده  و پاک کننده کاربرد بسیاری دارند.

از جمله پودر ها ، مایع های ظرف شویی و دست شویی شامپو ها و صابون ها.

مواد تشکیل دهنده ی بیشتر پودر ها ممکن مشترک باشند. از جمله

سدیم هیدروکسید ، اسیدهای چرب سدیم پروتئاز ، دی آمینوسیتیبلین دی سولفانات دی سدیم

فرمیت سدیم ، بوریک اسید ، اسید بوریک ، اسید سولفوریک ،  سیتریک اسید ، اتا نول ، اتانولامین ، اتانول ، الکل سولفات  پلی اتیلنیمین اتوکسیلات ، دیتیلن گلیکول ،لورث 9 ، اکسید آلکیل دی متیل آمین .

و عطر ، آمیلاز ، فرمیت کلسیم ،  پلی اتیلن گلیکول ، مانناز.

در مورد بوریک اسید بخوانید

کاربرد بوراکس

 

 

close
Start typing to see products you are looking for.

Sign in

close

هفت − 2 =

Scroll To Top