سود سوزآور | سود کاستیک | Caustic soda | Sodium Hydroxide

تولید سود پرک

سود سوزآور | سود کاستیک | Caustic soda | Sodium Hydroxide

سدیم هیدروکسید | هیدروکسید سدیم | سود پرک | سود سوزآور | سود کاستیک | Caustic soda | Sodium Hydroxide

سود سوز آور ، سدیم هیدروکسید به عنوان قوی ترین چربی زدا در بین مواد شیمیایی بسیار در بین کارخانجات و مصرف کنندگان شناخته شده است.

هیدروکسید سدیم | سود پرک

این ماده شیمیایی بسیار واکنش دهنده است و قدرت جذب بالایی دارد و رطوبت هوا را به شدت جذب میکند.

کاستیک سودا مایع

سود کاستیک مایع یک باز قلیایی قوی است که شفاف و روشن است و از ماده اولیه نمک تشکیل شده است و خاصیت خورندگی و سوزانندگی دارد.

هیدروکسید سدیم

سدیم هیدروکسید یا کاستیک سودا پرک نیز ماده شیمیایی به صورت پرک های شفاف است و جاذب رطوبت است.

سود سوزآور

سود پرک کاستیک یا سود سوزآور با جذب رطوبت خلوص آن کاهش میابد و به راحتی در آب حل میشود.

سود کاستیک

سود کاستیک پرک و سدیم هیدروکسید مایع از نظر استفاده و کاربرد تفاوت چندانی ندارند و هر دو به شدت رطوبت هوا را جذب میکنند و خاصیت چربی بری دارند.

سود جامد کاستیک

سدیم هیدروکسید مایع را با استفاده از از بین بردن رطوبت آن به سود پرک یا سود سوزآور پرک با خلوص بالا تبدیل میشود.

close
Start typing to see products you are looking for.

Sign in

close

هجده + 6 =

Scroll To Top