سود پرک صادراتی

سود پرک صادراتی

سود پرک صادراتی

سود پرک صادراتی آراکس شیمی بهترین نوع سود پرک در ایران و خاورمیانه میباشد.

سود پرک صادراتی آراکس

سود پرک آراکس به جهت کیفیت بالا و نداشتن هیچگونه ناخالصی بهترین برند سود پرک میباشد.

کاستیک سودا صادراتی

سود کاستیک پرک یا کاستیک سودا صادراتی آراکس شیمی به علت حجم گسترده تولید روزانه و عمده آن برای مصارف صادراتی میباشد.

سود کاستیک پرک

کاستیک سودا یک ماده شیمیایی قلیایی با خواص شیمیایی خاص خود میباشد.

مصارف سود پرک

سود پرک یا سود سوزآور که به شدت واکنش دهنده است و یک باز قلیایی قوی میباشد .

سود سوزآور

سود سوزآور بسیار سوز آور است هنگام تماس با پوست به شدت سوزاننده و واکنش دهنده است و موجب قرمز شدن و التهاب پوست میشود.

کاستیک سودا

سود کاستیک پرک آراکس شیمی به صورت پرک های درشت میباشد و هنگام مصرف و حمل و نقل باید به شدت مورد احتیاط واقع شود.

 

close
Start typing to see products you are looking for.

Sign in

close

سه × سه =

Scroll To Top