سود پرک و آلومینیوم

سود-و-الومینیوم

واکنش سود پرک و آلومینیوم

سود پرک و آلومینیوم
در واکنش سود پرک و آلومینیوم ، فلز آلومینیوم به سرعت با لایه ای نازك از آلومینیوم اكسید که با ضخامت چند میلی متر پوشیده شده است كه از واكنش بقیه ی فلز با آب جلوگیری می كند

اگر این لایه از بین برود واكنشی شروع می شود كه طی آن گاز هیدروژن شدیداً قابل اشتعال آزاد می شود.

سود پرک انحلال پذیری زیادی در آب دارد و با مواد شیمیایی مختلفی واکنش نشان میدهد.

سود کاستیک پرک با فلز آلومینیوم نیز واکنش نشان میدهد که ویدیو زیر جزییات دقیق این واکنش را نشان میدهد.

سود کاستیک پرک یه باز قلیایی بسیار قوی میباشد و در اثر تماس با پوست بدن آسیب جدی به آن وارد میکند لذا به این جهت به آن سود سوزآور نیز میگویند.

 

close
Start typing to see products you are looking for.

Sign in

close

1 + نه =

Scroll To Top