سود پرک چیست

سود پرک چیست ؟

آیا تا به حال اسم سود پرک را شنیده اید ؟ از خود پرسیده اید که سود پرک چیست ؟

 سود پرک در اصطلاح علمی ، همان ماده شیمیایی سدیم هیدروکسید است با فرمول شیمیایی NaOH  میباشد

که از در کنار هم قرار گرفتن سه عنصر سدیم ، اکسیژن و هیدروژن تشکیل میشود.

این ماده در اصطلاح عامیانه ، سود پرک یا سود سوز آورخوانده شده و با نام کاستیک سودا نیز شناخته میشود.

این ماده در صورت واکنش با آب ، خاصیت خورندگی پیدا میکند (به دلیل تجزیه شدن به یون های تشکیل دهنده خود ).

از این رو از نکات بسیار ضروری استفاده از این ماده ، استفاده از پوشش های حفاظتی هنگام حمل و نقل آن است ،

زیرا این ماده هنگام قرار گرفتن در معرض رطوبت هوا میتواند آنرا جذب کند .

برای خواندن مطالب بیشتر روی لینک های زیر کلیک کنید

درباره ی سدیم هیدروکسید

تلخی زدایی زیتون با سود پرک

درباره ی مواد شیمیایی بخوانید

 

سود پرک چیست

سود پرک

close
Start typing to see products you are looking for.

Sign in

close

Scroll To Top