سود کاستیک پرک

سود سوز آور آراکس شیمی

سود کاستیک پرک

سود کاستیک پرک یا کاستیک سودا با اسم های مختلف سود پرک و سدیم هیدروکسید شناخته شده است که یک باز قوی قلیایی میباشد که مصارف عمده ای جهت شستشو و چربی زدایی در صنایع مختلف دارد.

سود پرک| کاستیک سودا

سود پرک به شکل پرک مانند سفید رنگ میباشد که به شدت واکنش دهنده است و در اثر تم

سود کاستیک پرک

سود پرک

اس با پوست بدن یا پوست دست به شدت سوز آور است به گونه ای که به آن سود سوزآور نیز میگویند.

سود سوزآور | هیدروکسید سدیم

سود سوزآور یا همان هیدروکسید سدیم ، اسم های دیگر سود پرک هستند از علل نام گذاری سود سوزآور میتوان به سوزندگی شدید سود پرک اشاره کرد که در اثر تماس با پوست به شدت سوزآور است و باعث خارج پوست میشود.

 

close
Start typing to see products you are looking for.

Sign in

close

18 − دو =

Scroll To Top