محصولات آراکس شیمی

[us_iconbox style=”outlined” size=”70px” title=”بوریک اسید” title_tag=”h3″ title_size=”22px” link=”url:http%3A%2F%2Faraxchemi.com%2F%25d8%25a8%25d9%2588%25d8%25b1%25db%258c%25da%25a9-%25d8%25a7%25d8%25b3%25db%258c%25d8%25af%2F|||” img=”6789″]بوریک اسید ( Boric Acid ) با نام های بسیاری در میان مصرف کنندگان خود شناخته شده است از جمله این نام ها اسید بوریک / Acid Boric ، ارتو بوریک اسید Orth boric Acid…[/us_iconbox][us_btn text=”ادامه…” link=”url:http%3A%2F%2Faraxchemi.com%2F%25d8%25a8%25d9%2588%25d8%25b1%25db%258c%25da%25a9-%25d8%25a7%25d8%25b3%25db%258c%25d8%25af%2F|||” color=”midnight” align=”center”]
[us_iconbox style=”outlined” size=”70px” title=”بوراکس” title_tag=”h2″ title_size=”22″ link=”url:http%3A%2F%2Faraxchemi.com%2F%25d8%25a8%25d9%2588%25d8%25b1%25d8%25a7%25da%25a9%25d8%25b3%2F|||” img=”6782″] بوره (بوراکس) اصولا به شکل پودر سفیدی تشکیل شده از بلورهای نرم بی رنگ است که به راحتی در آب حل می شوند. بسته بندی بوراکس شامل کیسه های ۲۵ یا ۵۰ کیلویی است…[/us_iconbox][us_btn text=”ادامه…” link=”url:http%3A%2F%2Faraxchemi.com%2F%25d8%25a8%25d9%2588%25d8%25b1%25d8%25a7%25da%25a9%25d8%25b3%2F|||” color=”midnight” align=”center”]
[us_iconbox style=”outlined” size=”70px” title=”سود پرک” title_tag=”h2″ title_size=”22″ link=”url:http%3A%2F%2Faraxchemi.com%2F%25d8%25b3%25d9%2588%25d8%25af-%25d9%25be%25d8%25b1%25da%25a9-%25da%2586%25db%258c%25d8%25b3%25d8%25aa%2F|||” img=”6770″]کاستیک سودا یا همان سود پرک به دلیل ویژگی هایی که دارد در صنایع مختلف بسیاری کاربرد دارد . در ادامه مختصری از این صنایع را ذکر کرده ایم …[/us_iconbox][us_btn text=”ادامه…” link=”url:http%3A%2F%2Faraxchemi.com%2F%25d8%25af%25d8%25b1%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2587-%25d8%25b3%25d9%2588%25d8%25af-%25d9%25be%25d8%25b1%25da%25a9%2F|||” color=”midnight” align=”center”]