گوشی در محلول سود پرک

iphone

فیلم آموزشی درباره سود پرک

محلول سود پرک و آزمایش گوشی در محلول سود پرک، در فیلم آموزشی زیر محلول سود پرک را تهیه کرده ایم و گوشی آیفون 5 را درون آن میاندازیم. مشاهده میکنیم که چه اتفاقی میافتد.

از جمله کاربرد های سود پرک ، در تهیه کنسرو زیتون با استفاده از مواد شیمیائی از روشهای متعددی میتوان استفاده نمود که البته نیازمند فراهم آوردن تجهیزات لازم است و روشهای صنعتی با آنچه در منزل و کارگاه های معمولی انجام می شود تفاوتهائی دارد. هرچند اصول کلی همه آنها بر مبنای تلخی زدائی است.

آزمایش با  محلول سود پرک

توجه داشته باشید که این آزمایش را هرگز در خانه انجام ندهید و در هنگام انجام این آزمایش مراقب باشید محلول سود پرک با پوست شما برخودرد نکند.

close
Start typing to see products you are looking for.

Sign in

close

هجده − پانزده =

Scroll To Top