blog

Learn more and stay up to date.

تلخی زدایی زیتون

تلخی زدایی زیتون

یکی از روش های تلخی زدایی زیتون خام ، قرار دادن زیتون در محلول آب قلیایی ( سود مایع ) میباشد ، این روش نسبت به روش های مشابه بسیار سریع تر عمل میکند . زیتون در محلول آب قلیایی ، در شرایط طبیعی تلخی خود را از دست داده و به مرور شیرین می شود . البته استفاده از کاستیک سواد برای شیرین کردن زیتون باید در شرایط خاصی صورت بگیرد و نکات ایمنی ایمنی لازم رعایت شود ،در این ویدیو تمام مراحل تلخی زدایی زیتون را

read more
ایمنی استفاده از موادشیمیایی

ایمنی استفاده از موادشیمیایی

استفاده از مواد شیمیایی

امروزه تقريباً همه افراد با مواد شيميايي سر و كار داشته و با آنها زندگي مي كنند. با وجوديكه انسان قرنها است كه در عصر مواد شيميايي زندگي مي كند، اما در دهه های اخير تماس انسان با مواد شيميايي به مراتب بيشتر شده است. همانگونه که تولیدکنندگان مواد شیمیایی وظایف مهمی در رابطه با تولید محصول کم خطر و با کیفیت دارند ، وظیفه مصرف کنندگان مواد شیمیایی هم اهمیت زیادی دارد .
اثرات استفاده از مواد شیمیایی

بسياری از مواد شيميايي مي توانند اثرات زيانباری را روی سلامت انسان، حيوانات و محيط دا شته باشند. مواد شيميايي دو نوع خطر شامل خطرات سمي )مانند اثرات موضعي و سيساتميک( و خطرات فيزيكي )مانند خطر انفجار يا آتش سوزی( به همراه دارند.

read more
استفاده از مواد شیمیایی

استفاده از مواد شیمیایی

امروزه استفاده از مواد شيميايي در زندگي انسان امری اجتناب ناپذير است و ضرورت استفاده از مواد شیمیایی بر کسی پوشیده نیست . بدون شک استفاده از مواد شيميايي در بسياری از جنبه های زندگي و فعاليتهای اقتصادی مزايای مهمي به همراه داشته و كيفيت زندگي انسان را دگرگون نموده است. اما شواهد و مطالعات اپيدميولوژيک حاكي از آن است كه استفاده نادرست از مواد شيميايي مي تواند برای سلامت انسان و محيط مشكل ساز باشد . بطوريكه استفاده بي رويه از مواد شيميايي و دفع غير بهداشتي مواد زائد ناشي از آنها موجب آسيب به سلامتي و حتي مرگ انسان گرديده و استفاده نا ايمن موجب بروز حوادث شيميايي در محيط های كار و فاجعه های زيست محيطي گرديده است. اهميت كاربرد و مديريت صحيح مواد شيميايي يک مسئله جهاني بوده و هست.

read more
دسته بندی موادشیمیایی خطرناک

دسته بندی موادشیمیایی خطرناک

از نکات مهم کار با مواد شیمیایی دانستن دسته بندی خطرات سمی مواد شیمیایی میباشد . در سیستم GHS در تقسیم بندی اثرات سمی علاوه بر خطرات سمی حاد اثرات مزمن مواد نیز مورد توجه قرار گرفته و این اثرات شامل سمیت حاد با دوز یکباره ، تحریک و خورندگی پوست ، تحریک و صدمات جدی چشمی ، حساسیت زا برای پوست و سیستم تنفسی ، سمیت سیستمیک با ارگان هدف TOST با دوز یکباره یا دوزهای تکراری ژنوتوكسيسيتي و سميت سلولي، اثرات توليد مثل و سرطان زايي مي باشاد. برخاي از اين گروه ها خود شامل زير گروه های مختلف به صورت زيرمي باشد:

read more
مواد خورنده شیمیایی

مواد خورنده شیمیایی

مواد خورنده یا Corrosives موادی هستند جامد يا مايع كه مي توانند از طريق آثار شیميايي موجب آسيب بافتهای زنده و وسايل و تجهيزات در هنگام تماس با آنها گردند. به عبارت ديگر،مواد خورنده موادی هستند كه با اثر شيميايي موجب آسیب شديد در هنگام تماس با بافتهای زنده، وسايل و تجهيزات شده و موجب تخريب ساير مواد مي شوند.

read more

Contact us for any questions and more information …

close
Start typing to see products you are looking for.

Sign in

close

16 − یازده =

Scroll To Top