پاک کنندگی مواد شیمیایی

مواد-شیمی

پاک کنندگی مواد شیمیایی

پاک کنندگی مواد شیمیایی ، ذره های چربی و چرک ، جامدند و به پارچه یا بدن می‌چسبند
و با شستشوی ساده و بوسیله آبزدوده نمی‌شوند، اما با صابون و دیگر شوینده ها شسته می‌شوند.

اثر پاک کنندگی صابون و شوینده ها به این دلیل است که مولکول آنها از دو قسمت تشکیل شده اند

  1. آبدوست (هیدروفیل) و آب گریز
  2. چربی دوست (هیدروفوب یا لیپوفیل) تشکیل شده است.

قسمت آبدوست که همان سر نمکی صابون COO- یا گروه سولفات و دیگر گروههای قطبی در انتهای مولکول مواد شوینده است  

مولکولهای آب را جذب می‌کند و در آب محلول می‌باشد و بوسیله حلالهای آلی دفع می‌شود.

ساختار مواد شیمیایی

سر دیگر مولکولهای صابون و مواد شوینده سنتزی یک هیدروکربن با زنجیر طولانی است
که آب را از خود دفع می‌کند، ولی در حلالهای آلی حل می‌شود.

پس از حل شدن مولکولهای صابون در آب از طریق قسمت یونی ، از بهم پیوستن زنجیرهای هیدروکربنی آب گریز ، مجموعه های بسیار کوچکی بوجود می‌آیند که سطح خارجی آن را آنیونهای آبدوست می‌پوشانند.

این مجموعه های کوچک با مولکولهای آب ، پیوند هیدروژنی تشکیل می‌دهند و به صورت ذره های شناور در آب باقی می‌مانند.

بدین ترتیب مولکول صابون مانند پلی بین ذرات چربی و آب قرار گرفته، به واسطه انحلال ذرات چربی و چرک در ذره های شناور صابون از روی الیاف پارچه یا اجسام دیگر به داخل آب کشیده می‌شوند و با شستشو پاک می‌شوند.

در شوینده های سنتزی نیز چربی ها و چرکها به زنجیر آلکیل می چسبند
و گروه سولفونات سبب حل شدن آنها در آب شده، همراه با آب برده می‌شوند.

پودرهای لباسشویی

پودرها ماشین لباسشویی نسبت به پودرهای رختشویی چند ماده اضافه دارند که بر قدرت پاک کنندگی آنها می‌افزاید.

یکی از این مواد ، پر بورات است که از سفید کننده ها و رنگ برهاست. اجزای اصلی پودرهای لباسشویی شامل موارد زیر هستند:

  1. ماده اصلی و فعال (مواد غیریونی و آنیونی) که عامل پاک کنندگی و جدا کردن چرک از لباس است،
  2. عامل قلیایی کننده (مثل سیلیکات ها) که از خوردگی بدنه لباسشویی جلوگیری می کند،
  3. عامل سفیدکننده و رنگ سرکه معمولا پربورات سدیم است،
  4. عامل کنترل کننده کف و پاک کننده کمکی ، عامل کاهش سختی آب که به پاک کنندگی هم کمک می‌کند (مثل فسفات ها) ،
  5. عامل جلوگیری از رسوب مجدد چرک مثل CMC از شستن دوباره چرک روی لباس جلوگیری می‌کند،
  6. اپتیکال براتیز که باعث درخشندگی پارچه می‌شود، مواد میکروب کش و ضدعفونی کننده

 

close
Start typing to see products you are looking for.

Sign in

close

پنج × 2 =

Scroll To Top