کاربرد سدیم هیدروکسید

کاربرد سدیم هیدروکسید

کاربرد سدیم هیدروکسید

کاربرد سدیم هیدروکسید :یکی دیگر از کاربرد سدیم هیدروکسید کمک به دفع لاشه های حیوانات می باشد.

هیدروکسید سدیم، یا سود سوزآور که معمولا با نام کاستیک سودا شناخته می شود، ماده ای جامد
و سفید رنگ با دمای ذوب 1390 درجه سانتی گراد و چگالی 13،2 می باشد .
این ماده به سهولت می‌تواند رطوبت هوا را جذب نماید، بنابراین باید تحت پوشش‌های حفاظتی لازم قرار گیرد.

این ماده شیمیایی در تماس با پوست دارای اثر خورندگی بسیار قوی میباشد، به خاطر این ویژگی
هیدروکسید سدیم
می توان از این ماده شیمیایی قوی برای دفع لاشه های حیوانات استفاده کرد.
سمیت هیدروکسید سدیم بستگی به غلظت محلول هیدروکسید سدیم و مدت تماس با بافت دارد. این مواد شیمیایی
به صورت موضعی عمل می کند و یک عمل خوردگی قوی انجام می دهند که مکانیزم آن شناخته نشده است
و موجب تقریبا دژنرسانسی سریع بافت( به معنی خراب شدن بافت) می شود که می تواند جذب سریع هیدروکسید سدیم
را در سیستم گردش خون و توزیع آن با آب بدن به وجود آورد.
این کاملا به آب، خون و سیتوپلاسم متصل می شود و متابولیزه نمی شود.

مزیت کاربرد سدیم هیدروکسید در دفع لاشه ی حیوانات

  • روشی کاربردی و استاندارد
  • کمک به دفع پساب
  • ضدعفونی کردن بستر حیوانی
  • ارزش هزینه در مقابل سوزاندن
  • ملاحظات نگهداری

وزارت کشاورزی ، خدمات بازرسی از حیوانات و گیاهان آزمایشگاههای ،خدمات دامپزشکی ، از هیدرولیز قلیایی برای تخریب و دفع لاشه حیوانات استفاده می کنند.

این روند شامل فرآیند خاصی است ،لاشه های حیوانی آلوده، نمونه های بافت، مایعات آبی و سایر
موادی که با هیدروکسید سدیم سازگار هستند را با در نظر گرفتن پارامترهای دما و زمان نگهداری
مناسب ، از بین می برند.

همچنین فرایند دفع لاشه ی حیوانات در دمای 150 درجه سانتیگراد با هیدروکسید پتاسیم معمولی
انجام می شود.

لاشه های آلوده با ویروس یا باکتریایی در دمای 121 درجه سانتیگراد و در نظر گرفتن  ph مناسب برای یک
ساعت یا بیشتر در تماس با ماده ی شیمیایی قرار میگیرند.

پس از انجام فرآیند هیدرولیز پساب خروجی سرد می شود .

با این عمل دفع پساب ها راحتر انجام میگیرد و از آلودگی محیط زیست کاسته می شود .

close
Start typing to see products you are looking for.

Sign in

close

چهارده + پانزده =

Scroll To Top