کارخانه تولید سود پرک

factory-arax

آراکس شیمی بزرگترین کارخانه تولید سود پرک

کارخانه تولید سود پرک

آراکس شیمی بزرگترین کارخانه تولید سود پرک ، کارخانه  تولید کننده سود پرک باید بر اساس استانداردهای خاص و جهانی فعالیت کند.

کارخانه تولید سود کاستیک پرک

کارخانه تولید کاستیک سودا به گونه ای باید فعالیت کند که از همه ی جوانب ایمن و متناسب با استاندارد های جهانی باشد. زیرا این ماده شیمیایی نکات ایمنی خاص خود را دارد.

تولید کننده کاستیک سودا

مدیریت کارخانه تولیدی سود پرک باید همه ی جوانب را مبنی بر استاندارد بودن تجهیزات را در نظر بگیرد.

نکات ایمنی تولید سود پرک

کاستیک سودا به عنوان یک ماده ی شیمیایی با ویژگی های منحصر به فرد خود و شرایط واکنش پذیری زیادی که با محیط اطراف و همچنین جذب رطوبت دارد  باید هنگام تولید نیز نکات ایمنی آن رعایت شود .

نکات ایمنی در تولید سود پرک

از جمله نکات ایمنی در تولید کاستیک سودا یا سود پرک پوشش ایمنی کارگران هنگام تولید میباشد از این جهت که سود سوزآور هنگام برخورد با پوست بدن آسیب جدی میرساند.

نحوه پوشش هنگام تولید سود پرک

کارخانه تولید سود پرک

کاستیک سودا

کارگران میبایست حتما مجهز به ماسک بهداشتی هنگام تنفس در محیط کارخانه تولیدی سود پرک باشند.

تنفس در کارخانه تولید کاستیک سودا

کارگران هنگام تنفس به جهت گازهای متصاعد شده حتما باید نکات ایمنی را رعایت کنند و دستکش های مخصوص بپوشند.

 

close
Start typing to see products you are looking for.

Sign in

close

18 − 16 =

Scroll To Top