22

جولای

کاستیک سودادر تصفیه آب

کاستیک سودادر تصفیه آب کاستیک سودادر تصفیه آب : تصفیه آب water purificationبه عملی گفته میشود که در آن مواد نامطلوب مخلوط یا محلول در آب جهت مصارف متفاوت جداسازی شده و آب تصفیه شده را ایجاد میکند. در مراحل اولیه تصفیه آب برخی از مواد شیمیایی کاربرد دارد. مانند کلر، ید، برم، نقره، اسید های آلی غیر […]

سود پرک در صنایع رنگرزی

18

جولای

سودپرک در صنایع رنگرزی

سود پرک در صنایع رنگرزی سودپرک در صنایع رنگرزی : کاستیک سودا یا همان سودسوزآور که با نام چربی گیر صنعتی یا صابون صنعتی هم شناخته شده است نام علمی آن سدیم هیدروکسید و با فرمول شیمیایی Na-OH می باشد. درصنایع بسیاری کاربرد دارد که از جمله سود پرک در صنعت رنگرزی می باشد.   رنگرزی یا صبّاغی به فرآیندی گفته[…]

موادشیمیایی خطرناک

03

سپتامبر

دسته بندی موادشیمیایی خطرناک

از نکات مهم کار با مواد شیمیایی دانستن دسته بندی خطرات سمی مواد شیمیایی میباشد . در سیستم GHS در تقسیم بندی اثرات سمی علاوه بر خطرات سمی حاد اثرات مزمن مواد نیز مورد توجه قرار گرفته و این اثرات شامل سمیت حاد با دوز یکباره ، تحریک و خورندگی پوست ، تحریک و صدمات جدی چشمی ، حساسیت زا برای پوست و سیستم تنفسی ، سمیت سیستمیک با ارگان هدف TOST با دوز یکباره یا دوزهای تکراری ژنوتوكسيسيتي و سميت سلولي، اثرات توليد مثل و سرطان زايي مي باشاد. برخاي از اين گروه ها خود شامل زير گروه های مختلف به صورت زيرمي باشد: