مواد شیمیایی در تصفیه فاضلاب

21

آگوست

آشنایی با ۱۲ ماده ی شیمیایی که در تصفیه آب استفاده می شوند

۱۲ ماده شیمیایی مورد استفاده در تصفیه آب مواد شیمیایی در تصفیه فاضلاب ضروری هستند. در واقع تصفیه فاضلاب حتی به مواد شیمیایی تهاجمی تری نسبت به تصفیه آب شهری نیاز دارد. بنابراین مواد شیمیایی همیشه اهمیت بسزایی دارند. مواد شیمیایی تصفیه آب به دسته ای از مواد شیمیایی گفته می شود که برای تصفیه آب و […]