وبلاگ

کاربردهای بنزوات سدیم

کاربردهای بنزوات سدیم

بنزوات سدیم به عنوان یک ماده نگهدارنده مورد استفاده در غذاهای فرآوری شده و نوشیدنی ها می باشد. هرچند که...
Read More
کاربردسدیم هیدروکسیددربازیافت کاغذ

کاربردسدیم هیدروکسیددربازیافت کاغذ

کاستیک سودا در کاغذسازی کاربردسدیم هیدروکسیددربازیافت کاغذ : سدیم هیدروکسید (کاستیک سودا) یا سود سوز آور یک ماده شیمیایی پرکاربرد...
Read More
سودپرک در بازیافت پلاستیک

سودپرک در بازیافت پلاستیک

 به دلیل وجود انواع پلاستیک استفاده از سودپرک در بازیافت پلاستیک متفاوت از بازیافت سایر مواد است. بنابراین، لازم است...
Read More
سودپرک در صنایع رنگرزی

سودپرک در صنایع رنگرزی

سودپرک یا کاستیک سودا (NaOH) یکی از مواد شیمیایی پرکاربرد و قدرتمند است که در صنایع مختلف به عنوان یک...
Read More
کاربرد سولفات آلومینیوم

کاربرد سولفات آلومینیوم

 کاربردسولفات آلومینیوم کاربرد سولفات آلومینیوم:سولفات آلومینیوم Aluminium sulfate با فرمول شیمیایی Al2(SO4)3 یا Al2O12S3 یک ترکیب شیمیایی استکه جرم مولی...
Read More
دسته بندی موادشیمیایی خطرناک

دسته بندی موادشیمیایی خطرناک

از نکات مهم کار با مواد شیمیایی دانستن دسته بندی خطرات سمی مواد شیمیایی میباشد . در سیستم GHS در...
Read More
سود پرک در شامپو

سود پرک در شامپو

سود پرک در شامپو شامپوها از زمره پاک‌کننده‌های سنتزی آنیونی هستند. شامپوی مناسب بعد از پاک کردن و تمیز کردن...
Read More
چربی زدا و صابون ها

چربی زدا و صابون ها

چربی زدا و صابون ها را می‌توان از هیدرولیز قلیایی چربیها و روغن‌های طبیعی (استر اسیدهای چرب با گلیسرول) مانند...
Read More
نکات مربوط به نگهداری سودپرک

نکات مربوط به نگهداری سودپرک

سود پرک یا سدیم هیدروکسید ماده ای پایدار است که درآب حل میشود، درصورت تماس با هوا با رطوبت هوا...
Read More
1 5 6 7 8