سود پرک در شامپو

سود پرک در شامپو

سود پرک در شامپو شامپوها از زمره پاک‌کننده‌های سنتزی آنیونی هستند. شامپوی مناسب بعد از پاک کردن و تمیز کردن...
Read More
چربی زدا و صابون ها

چربی زدا و صابون ها

چربی زدا و صابون ها را می‌توان از هیدرولیز قلیایی چربیها و روغن‌های طبیعی (استر اسیدهای چرب با گلیسرول) مانند...
Read More
نکات مربوط به نگهداری سودپرک

نکات مربوط به نگهداری سودپرک

سود پرک یا سدیم هیدروکسید ماده ای پایدار است که درآب حل میشود، درصورت تماس با هوا با رطوبت هوا...
Read More
شیرین کردن زیتون با سود پرک

شیرین کردن زیتون با سود پرک

شیرین کردن زیتون با سود پرک به این صورت است که سود سوزآور یا سود پرک را ابتدا جهت از...
Read More
خطرناک ترین موادشیمیایی دنیا

خطرناک ترین موادشیمیایی دنیا

خطرناک ترین مواد شیمیایی دنیا ، در این لیست سمومی تاریخی داریم که با رفتاری شیطانی جان میلیون ها نفر...
Read More
تاثیرات سودپرک بر سلامت

تاثیرات سودپرک بر سلامت

سودپرک - کاستیک سودا - هیدروکسید سدیم - سودسوزآور - سود جامد پرک
Read More
1 3 4 5