درجه خلوص

22

جولای

درجه خلوص چیست؟

  درجه خلوص چیست؟ درجه خلوص معیاری از میزان خالص بودن یک ماده است. مواد مورد استفاده در آزمایشگاه یا صنعت کاملاً خالص نیستند و معمولاً مقادیر مختلفی ناخالصی به همراه دارند. برای نشان دادن میزان خالص بودن مواد از درجه خلوص یا درصد خلوص استفاده می کنند که از رابطه ی زیر پیروی می کند: جرم […]

خواص عمومی اسیدها

22

جولای

خواص عمومی اسیدها

  خواص عمومی اسیدها خواص عمومی اسیدها: تیز آب یا اسید (به زبان لاتین acidus به معنای ترش) ماده‌ای شیمیایی است که مشخصه‌های محلول‌های آبی آن مزه ی ترش، توانایی تغییر رنگ تورنسل آبی به قرمز، و نیز توانایی واکنش با بازها و بعضی فلزات ویژه (همچون کلسیم) و تشکیل نمک هستند. محلول‌های آبی اسیدی دارایphکمتر از[…]

کدبین المللی مواد شیمیایی

22

جولای

کدبین المللی مواد شیمیایی

کدبین المللی مواد شیمیایی کدبین المللی مواد شیمیایی : انواع مواد شیمیایی دارای کدبندی های بین المللی هستند که برای شناسایی مواد از این کد ها تحت عنوان “کد بین المللی مواد شیمیایی” استفاده می شود. این کد های مواد شیمیایی برای شناسایی خطرات در حمل و نقل و یا استفاده ی مواد شیمیایی استفاده میشوند .[…]