آرشیو دسته بندی: مجله

حلال های شیمیای

حلال های شیمیایی

  حلال های  شیمیایی یک ماده ایی هستند  که ماده شیمیایی دیگری را حل می‌کند و محلولی به صورت مخلوط همگن تشکیل می‌دهد. حلال شیمیایی جزء موجود در محلول است که بیشترین مقدار را دارد و شکل فیزیکوشیمیایی ماده را به صورت جامد، مایع یا گاز تعیین می‌کند. به عبارت دیگر حلال بخشی است که […]

بنزن چیست ؟

بنزن چیست

  بنزن (C6H6) یک ترکیب آلی است که به عنوان یک هیدروکربن آروماتیک شناخته می‌شود. این ترکیب شامل یک حلقه شش ضلعی است که در هر یک از ضلع‌ها یک اتم کربن و در اطراف آنها شش اتم هیدروژن قرار دارد. بنزن به عنوان یک حلال مورد استفاده در صنایع شیمیایی، ماده اولیه در تولید […]

درجه خلوص چیست؟

درجه خلوص

درجه خلوص یا درجه خالصی یک ماده، میزان خلوص و آلایش آن ماده را نشان می‌دهد. این پارامتر بیانگر میزان حضور ترکیبات دیگر (آلایش) درون ماده مورد نظر است. درجه خلوص مهم‌ترین شاخصی است که برای ارزیابی کیفیت یک ماده شیمیایی استفاده می‌شود. درجه خلوص به صورت درصد یا کسری بیان می‌شود و نشان می‌دهد […]