آرشیو برچسب های: لیست مواد شیمیایی

بنزن چیست ؟

بنزن چیست

  بنزن (C6H6) یک ترکیب آلی است که به عنوان یک هیدروکربن آروماتیک شناخته می‌شود. این ترکیب شامل یک حلقه شش ضلعی است که در هر یک از ضلع‌ها یک اتم کربن و در اطراف آنها شش اتم هیدروژن قرار دارد. بنزن به عنوان یک حلال مورد استفاده در صنایع شیمیایی، ماده اولیه در تولید […]

دسته بندی موادشیمیایی خطرناک

مواد شیمیایی خطرناک

از نکات مهم کار با مواد شیمیایی دانستن دسته بندی خطرات سمی مواد شیمیایی میباشد . در سیستم GHS در تقسیم بندی اثرات سمی علاوه بر خطرات سمی حاد اثرات مزمن مواد نیز مورد توجه قرار گرفته و این اثرات شامل سمیت حاد با دوز یکباره ، تحریک و خورندگی پوست ، تحریک و صدمات جدی چشمی ، حساسیت زا برای پوست و سیستم تنفسی ، سمیت سیستمیک با ارگان هدف TOST با دوز یکباره یا دوزهای تکراری ژنوتوكسيسيتي و سميت سلولي، اثرات توليد مثل و سرطان زايي مي باشاد. برخاي از اين گروه ها خود شامل زير گروه های مختلف به صورت زيرمي باشد: