تاثیرات سود پرک بر سلامت

تاثیرات سودپرک بر سلامت

تاثیرات سود پرک بر سلامت 

تاثیرات سود پرک بر سلامت : آیا از تاثیرات سود پرک بر سلامت بدن اطلاعی دارید ؟

اگر محلول سود پرک به طور تصادفی بلعیده شود (وارد دستگاه گوارش  شود) چه اتفاقی رخ می دهد؟

هیچ گزارشی مبنی بر خورده شدن سود پرک توسط کارگران کارخانجات وجود ندارد.
بلع غیر شغلی آن می تواند سوختگی های خورنده شدید در بافت مری ایجاد نموده که در برخی از موارد تا تنگی آن نیز پیشرفت می کند.
در صورت گرفتار شدن به درد شدید، سوختگی دهان، گلو و مری؛ استفراغ، اسهال، غش کردن و مرگ احتمالی مصرف خوراکی باید رخ داده باشد.

مواجهه طولانی مدت با محلول سود پرک چه تاثیری بر سلامتی می گذارد؟

پوست : به علت ماهیت خورنده سود پرک ، انتظار می رود تماس مکرر یا طولانی مدت باعث
خشک شدن ، ترک خوردگی و التهاب پوست می گردد.

(درماتیت) استنشاق : کارگری که به مدت ۲ ساعت در روز، بیش از ۲۰ سال در تماس با میست
حاصل از جوشیدن محلول سود پرک در ۲ ظرف بزرگ داخل یک اتاق کوچک با تهویه ناکافی
باشد، مبتلا به بیماری انسدادی شدید راههای هوایی می شود.

می توان نتیجه گرفت که مواجهه گسترده و طولانی مدت باعث تحریک و سوختگی دستگاه تنفسی شده و در نهایت به بیماری منجر می شود.

در آثار مؤلفین هنوز مواجهه مزمن گزارش نشده، احتمالا تحریک حاد قوی
تا کنون باعث شده به طور طبیعی از مواجهه بیشتر کارگران جلوگیری نماید.

مواجهه واقعی با ائرسلهای سود پرک تا کنون اندازه گیری نشده و
مولفین هنوز قطعا شخصی را که بدلیل شرایط ذکر شده دچار آسم شده باشد مستثنی نکرده اند.

تاثیرات سود پرک بر سلامت

در یک گزارش از کارگرانی که دست کم به مدت ۱۶ ماه در معرض ائرسل
سود پرک قرار داشتند
به دلیل وجود حلال استودارد با غلظت خیلی زیاد همچنین بخارات دیگر حلالها و سایر مواد شیمیایی، عاجز و سر در گم شده بودند.

هیچ رابطه معنی داری بین افزایش مرگ و میر با مدت زمان (تا ۳۰ سال)یا شدت مواجهه (۵/۰ تا ۵/۱ ۲۹۱)
نفر از کارگرانی که، حین تولید ورقه یا دانه از سود پرک غلیظ پساب سلولهای کلر، در تماس باگرد و غبار سود پرک بودند یافت نشد.
محدودیت این مطالعه انجام آن در یک جامعه کوچک بود.

آیا محلول سود پرک سرطانزا می باشد؟

سود پرک به عنوان عامل بروز سرطان مری در افرادی که آن را بلعیده اند مطرح می باشد.

سرطان ممکن است ۱۲-۴۲ سال پس از واقعه بلعیدن آن توسعه پیدا کند.
اینگونه سرطان ها در قسمتهایی که دچار سوختگی شدید ناشی از حرارت شده اند نیز مشاهده شده است.
تخریب بافتی و تشکیل اسکار این سرطان ممکن است از عوارض ناشی از سود پرک به تنهایی، شدیدتر باشد.

در یک مطالعه با کنترل- موردی بین بروز سرطان کلیه و سابقه اشتغال در منطقه نگهداری و تعمیر سلولهای تولید کلر رابطه معنی داری گزارش شده است.

در این شغل عمده مواجهه، تماس با آزبست و سود پرک فرض شده بود. ارتباطی بین ابتلا به سرطان کلیه و مواجهه با سود پرک نیز یافته شد.

این مطالعه توسط عواملی مانند تعداد کم کارگران در معرض، مواجهه با مواد متعدد ، تکیه بر سابقه کار در حالی که به حد کافی قابل اعتماد نبوده، محدود بوده است.

شرکت آراکس شیمی یکی از معتبر ترین شرکت های تولیدکننده سود پرک و آلومینیوم سولفات می باشد. گروه صنعتی آراکس شیمی محصولات خود را با بهترین کیفیت و قیمت رقابتی به بازارهای داخلی و خارجی عرضه می نماید .

نظر شما :