کد بین المللی مواد شیمیایی

کدبین المللی موادشیمیایی

کد بین المللی مواد شیمیایی

کد بین المللی مواد شیمیایی : انواع مواد شیمیایی دارای کدبندی های بین المللی هستند
که برای شناسایی مواد از این کد ها تحت عنوان “
کد بین المللی مواد شیمیایی استفاده
می شود.

این کد های مواد شیمیایی برای شناسایی خطرات در حمل و نقل و یا استفاده ی مواد شیمیایی استفاده میشوند .
و  بیان کننده ی ماده ی شیمیایی داخل ظرف هستند و تعیین کننده ی شرکت تولید کننده
نمی باشند.

عدد UN

عدد UN یا UN Number یک سیستم کدگذاری عددی چهار رقمی است که بصورت بین المللی برای شناسایی کالاهای خطرناک وضع شده است.
این اعداد از UN0001 تا UN3500 بوده و از سوی کمیته تخصصی حمل و نقل
کالاهای خطرناک ملل متحد مشخص شده اند.
در این سیستم ممکن است یک عدد UN اختصاصاً مربوط به یک ماده باشد
مانند
سدیم هیدروکسید(سود پرک ) با UN1823
گاهی نیز یک عدد ممکن است متعلق به گروهی از مواد با خطرات مشابه باشد.
در مواردی چنانچه ماده ای در حالت های جامد و مایع خصوصیات متفاوتی داشته باشد
ممکن است اعداد مختلفی را به خود اختصاص دهد.

عدد NA

عدد NA یا NA Number مربوط به آمریکای شمالی بوده و با توجه به اینکه توسط دپارتمان حمل
و نقل (Department of Transportation )امریکا وضع شده است
به نام عدد DOT نیز شناخته می شود.
این سیستم کدگذاری مشابه سیستم عددی UN بوده با این تفاوت که برخی مواد که فاقد عدد UN هستند ممکن است دارای عدد NA باشند.
این اعداد اضافه تر شامل NA8000 تا NA9999 می باشند.

عدد ثبت CAS

عدد ثبت CAS یا CAS Registry Number یک سیستم کدگذاری عددی با فرمت xxx-xx-x است
که برای شناسایی عناصر و ترکیبات شیمیایی مختلف وضع شده است
(مانند بنزن با CAS No. 71-43-2) این سیستم توسط سرویس خلاصه شیمیایی
(Chemical Abstracts Service) که در واقع شاخه ای از انجمن شیمی امریکا می باشد
فراهم شده است.
از آنجا که یک ماده ممکن است دارای اسامی مترادف و متفاوتی باشد
هدف از این سیستم آسان نمودن شناسایی و جستجوی اطلاعاتی مواد می باشد
بطوریکه اکثر سیستم های اطلاعاتی امکان جستجو از طریق این سیستم ثبت را فراهم می آورند.

عدد IUPAC

عدد IUPAC یا IUPAC Number یک سیستم کدگذاری بین المللی برای شناسایی مواد شیمیایی بوده
و به منظور ارائه یک روش استاندارد و قابل درک برای شناسایی اطلاعات مولکولی
مواد و آسان نمودن جستجوی این اطلاعات وضع شده است.
سیستم ایوپاک توسط اتحادیه بین المللی شیمی محض و کاربردی تدوین شده است
(International Union of Pure and Applied Chemistry)

عدد RTECS

عدد RTECS یا RTECS Number عبارت است از یک سیستم ثبت اثرات سمی مواد شیمیایی
(Registry of Toxic Effects of Chemical Substances )
با فرمت ABxxxxxxx می باشد(مانند بنزن با RTECS #: CY1400000).
این سیستم ثبت و اطلاعاتی مواد که توسط NIOSH و با استفاده از مطالعات سم شناسی موجود تدوین شده است
برای دست یابی به اطلاعات سم شناسی در مورد یک ماده شیمیایی مورد نظر کمک می نماید.

کدهای مربوط به اقدامات اضطراری

علاوه بر کدهای بین المللی مواد شیمیایی که به منظور شناسایی مواد شیمیایی بوجود آمده است،
کدهایی نیز تحت عنوان کدهای اقدامات اضطراری(Emergency action codes) ارتقاء یافته اند که اطلاعات لازم را برای موارد اضطراری فراهم می آورند.
از این قبیل کدها می توان کدهایی نظیر کد Hazchem، لوزی NFPA و کد Kemler را نام برد.

close
Start typing to see products you are looking for.

Sign in

close

هفت + 9 =

Scroll To Top